CRP-bakterialna-infekcia-test

CRP test na bakteriálnu infekciu

Čo znamená CRP?

Skratka CRP označuje Creaktívny proteín – ide o bielkovinu, ktorá sa v krvi tvorí pri zápalovej reakcii v organizme, nekróze, poškodení tkanív, po operáciách a pod. Pri zápale stúpa hladina CRP v priebehu niekoľkých hodín, a preto sa dá využiť ako jeden zo spôsobov na zistenie zápalu v organizme.

Vyšetrenie prebieha odobratím kapilárnej krvi (kvapky z končeka prsta) a stanovuje koncentráciu CRP v kapilárnej krvi v rozmedzí 1,0 mg/l – 150 mg/l.

Aký má význam sledovanie CRP hodnoty?

Stanovenie CRP pomáha pri rozlíšení bakteriálnej infekcie od vírusovej infekcie. Na základe tejto informácie lekári vedia, či potrebujete na liečbu zápalu antibiotiká alebo nie. Antibiotická liečba je totiž pri vírusových ochoreniach neúčinná.

Užívaním antibiotík pri vírusovom ochorení si len zaťažujete organizmus, môžu sa objaviť vedľajšie účinky týchto liekov a pri častom užívaní sa navyše môže rozvinúť antibiotická rezistencia.

Hodnoty CRP pomáhajú aj pri sledovaní vývoja ochorenia.

Aké rôzne hladiny CRP môžete mať?

Bežná hladina CRP v organizme bez prítomnosti akútneho zápalu je do 10 mg/l. Akákoľvek hodnota nad touto hranicou značí potenciálne rozvíjajúce sa zápalové ochorenie. Zvýšené CRP je vždy spojené s patologickými zmenami a výsledky testu musia byť  hodnotené spolu s klinickým stavom pacienta.

Rýchly a vysoký vzostup CRP (typicky na hodnoty nad 50 mg/l) značí rozvoj bakteriálnej infekcie.

Vírusové infekcie sa na druhú stranu charakterizujú relatívne malým stúpaním CRP (spravidla pod 35 mg/l).

Čo v prípade, ak test odhalí bakteriálnu infekciu?

Baktériové infekcie sa vždy musia konzultovať so všeobecným lekárom, ktorý vám predpíše vhodné antibiotiká a kľudový režim.

Ak počas liečby antibiotikami mávate hnačky, v lekárni vám k nim odporučia vhodné probiotiká. Nezabudnite dodržiavať rady lekára a lekárnika a vždy doužívať celé balenie antibiotík, aj keď sa po pár dávkach cítite lepšie.

Doužívanie predpísaného množstva antibiotík zabráni opätovnému vzplanutiu infekcie. Naopak, predčasným ukončením antibiotickej liečby umožníte baktériám prežiť „útok“ antibiotikami a adaptovať sa na ne, až sa tieto baktérie môžu stať voči daným antibiotikám odolné. To znamená, že v budúcnosti už dané antibiotikum nemusí byť pri bakteriálnom zápale účinné.

Vždy preto dodržiavajte pokyny lekárov a liečbu si sami neupravujte.

Covid alebo Chrípka + CRP

CENA

79,80 €

Pre objednanie služby vyberte miesto testovania

  • Vďaka tomuto testu viete presnejšie zistiť, aký typ vírusu je príčinou vašich príznakov. Spolu s výsledkom testu získate aj odporúčania, ako postupovať v prípade pozitivneho testu.
  • Test identifikuje vírusy SARS-CoV-2 (COVID-19) a Influenza A,B (chrípka).
  • Neinvazívna forma PCR testu hygienickým samoodberom vzorky zo slín.
  • Pred samotným odberom vzorky je potrebné, aby testovaná osoba minimálne 60 minút pred odberom nekonzumovala jedlo, nepila, nežula žuvačku, nefajčila, nevykonala ústnu hygienu a podobne. Dodržanie uvedených zásad má vplyv na citlivosť diagnostickej metódy.
  • Výsledok na EMAIL a SMS, vo forme certifikátov (s QR kódom, pečiatkou certifikovaného laboratória aj podpisom).
  • Čas vyhodnotenia v závislosti od odberného miesta pri denných vzorkách od 26 hodín do maximálne 30 hodín pri večerných vzorkách.

Súvisiace články

Novuma

Novuma prinesie ešte viac možností testovania

Spoločnosť Rýchlotest-Covid sa stáva súčasťou značky Novuma, ktorá vám prinesie ešte viac možností testovania. Prečítajte si viac o tom, prečo vidíme zmysel v preventívnom testovaní a aké novinky sme si pre vás pripravili.

Čítať viac