Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na webovej stránke rychlotest-covid.sk! Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať návštevníkov webovej stránky (ďalej len „vás”) o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky https://www.rychlotest-covid.sk/ (ďalej len „Webová stránka”). Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

A) Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené dňa 31. decembra 2021. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať. Aktuálnu verziu je vždy možné nájsť na našej Webovej stránke.

B) Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).    

C) Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť

D) Vedome nespracúvame, ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje?
  1. Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou rychlotest-covid, s.r.o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika, IČO: 46 584 838, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100393/B (ďalej len „prevádzkovateľ”, „my”, „nás” alebo „náš”).
  2. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@rychlotest-covid.sk.
 2. Aké osobné údaje spracúvame?

   

  Na našej Webovej stránke môžeme o vás, ako o návštevníkoch našej Webovej stránky zbierať nasledovné druhy informácií:

  1. Osobné údaje záujemcov o objednanie služby COVID-19 testovanie

    

   Ak prejavíte záujem o objednanie služby COVID-19 testovanie (t.j. testovanie na zistenie prítomnosti vírusového ochorenia COVID-19, alebo na zistenie prítomnosti protilátok proti vírusovému ochoreniu COVID-19), alebo služby COVID-19 testovanie zamestnancov vašej spoločnosti, ktoré bude vykonávané zdravotníckym pracovníkom na vami vybranom odbernom mieste – zaradíme vás  do príslušnej databázy záujemcov o objednanie služby COVID-19 testovanie, alebo vám rezervujeme vami vybraný termín testovania. V tejto súvislosti môžeme zbierať a spracúvať najmä osobné údaje v rozsahu: vaše meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti, emailovú adresu a telefónne číslo. Okrem toho môžeme zbierať aj údaje o spoločnosti (napr. názov spoločnosti), ktorá prejavila záujem o objednanie služby COVID-19 testovanie, ako aj predpokladaný počet záujemcov o COVID-19 testovanie. Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

  2. Osobné údaje záujemcov o marketingové aktivity prevádzkovateľa

    

   Ak prejavíte záujem o naše marketingové aktivity, t.j. oslovenia s ponukou produktov a služieb, zvýhodnenými ponukami našich služieb, ako aj s inými marketingovými aktivitami, ktoré uskutočňujeme, zaradíme vás  do príslušnej databázy záujemcov o marketingové aktivity a môžeme o vás v tejto súvislosti zbierať a spracúvať najmä osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo. Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

  3. Technické informácie

    

   My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (napr. Mailchimp, Facebook, Google, Hotjar, Vimeo, atď.) môžu automaticky zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vašej identifikácii ako jednotlivca.

  4.  Cookies
   1. Čo sú cookies?

     

    a) Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

    b) Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť

   2. Aké používame cookies?

     

    a) Používame vlastné funkčné súbory cookies, konkrétne WordPress cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky, pomáhajú jej lepšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania.

    b) Používame permanentné analytické súbory cookies tretích strán, konkrétne Hubspot, Google Analytics & Adwords, Hotjar, ktoré nám umožňujú napríklad rozpoznať a zrátať počet používateľov a vidieť, ako sa správajú pri používaní našej Webovej stránky, vďaka čomu vieme zlepšovať jej funkcionalitu.

    c) Môžeme tiež používať permanentné marketingové cookies tretích strán, konkrétne Hubspot, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Google Analytics & Adwords, Vimeo, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadenia, vďaka čomu vedia naši poskytovatelia služieb zistiť, aké veci vás zaujímajú a následne na vás cieliť špecializovaný obsah. Tieto cookies tiež umožňujú niektorým spoločnostiam cieliť na vás reklamu na iných stránkach.

   3. Ako nastaviť cookies?

     

    a) Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Neskôr môžete cookies akceptovať alebo zakázať v nastaveniach cookies na našej Webovej stránke.

    b) Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch môžeme použiť cookies tretích strán (poskytovateľov služieb). Zoznam takýchto tretích strán, s ktorými sa stretnete pri používaní našej Webovej stránky je uvedený nižšie. Za stránky tretích strán a ich praktiky ochrany osobných údajov nenesieme zodpovednosť. Dané spoločnosti zbierajú a spracúvajú tieto informácie na základe ich zásad ochrany osobných údajov.

 3. Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?
  1. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:
   1. informovania o našich službách týkajúcich sa COVID-19 testovania promovaných prostredníctvom Webovej stránky

     

    Ponuka našich služieb je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať ohľadom potenciálneho využitia našich služieb COVID-19 testovanie alebo sa rozhodnete využiť naše služby COVID-19 testovanie, poskytnete nám údaje, ktorých spracúvanie podlieha týmto Zásadám ochrany osobných údajov. Na základe poskytnutých údajov vás môžeme kontaktovať a informovať vás o službách COVID-19 testovanie. Takéto spracúvanie osobných údajov slúži najmä na nasledovné spracúvateľské činnosti:

    – komunikovanie ohľadom našich služieb COVID-19 testovanie ponúkaných na Webovej stránke (na základe vašej žiadosti – vyplneného formulára),
    – príprava ponuky služieb COVID-19 testovanie na vašu žiadosť na základe vami poskytnutých údajov,
    -uzatvorenie zmluvného vzťahu vrátane predzmluvných vzťahov ohľadom našich služieb COVID-19 testovanie,
    -evidencia (potencionálnych) zákazníkov,
    -informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

    Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje: vaše meno a priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo. Okrem toho môžeme zbierať aj údaje o spoločnosti (napr. názov spoločnosti), ktorá prejavila záujem o objednanie služby COVID-19 testovanie, ako aj predpokladaný počet záujemcov o COVID-19 testovanie.

    Právny základ pre takéto spracúvanie: predzmluvný a zmluvný vzťah v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

   2. objednávky našich služieb týkajúcich sa COVID-19 testovania a vyšetrenia vzoriek

     

    Ponuka našich služieb je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete využiť naše služby COVID-19 testovania na zistenie prítomnosti vírusového ochorenia COVID-19, alebo na zistenie prítomnosti protilátok proti vírusovému ochoreniu COVID-19, poskytnete nám údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky a uzatvorenie zmluvy. Takéto spracúvanie osobných údajov slúži najmä na nasledovné spracúvateľské činnosti:

    – spracovanie odoslaných objednávok na využitie našich služieb – vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na Webovej stránke,
    – uzatvorenie zmluvného vzťahu na poskytnutie našich služieb, vrátane predzmluvných rokovaní ohľadom našich služieb COVID-19 testovanie,
    – evidencia zákazníkov,
    – zasielanie výsledkov vyšetrenia COVID-19 testovanie.

    Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti, emailovú adresu a telefónne číslo, osobné údaje zákonného zástupcu a výsledky vyšetrenia.

    Právny základ pre takéto spracúvanie: predzmluvný a zmluvný vzťah v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

   3. vedenia zdravotnej dokumentácie pacientov

     

    Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sme pri poskytovaní služieb COVID-19 testovanie povinný spracúvať Vaše osobné údaje pre účely vedenia zdravotnej dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Takéto spracúvanie osobných údajov slúži najmä na nasledovné spracúvateľské činnosti:

    – zaznamenávanie údajov do zdravotnej dokumentácie pacienta,
    – uchovávanie zdravotnej dokumentácie pacienta,
    – sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacientovi, orgánom verejnej správy, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným osobám v zmysle platných právnych predpisov,
    – zasielanie výsledkov vyšetrenia COVID-19 testovanie.

    Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého bydliska, emailovú adresu a telefónne číslo, osobné údaje zákonného zástupcu, výsledok vyšetrenia z COVID-19 testovania.

    Právny základ pre takéto spracúvanie: splnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

   4. marketingových aktivít

     

    Ak máte záujem o naše marketingové aktivity, t.j o oslovenia s ponukou našich produktov a služieb, ponukou iných marketingových aktivít, ktoré uskutočňujeme, prípadne máte záujem byť informovaný o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti služieb, ktoré poskytujeme, môžeme vás na základe vášho súhlasu zaradiť do databázy záujemcov o marketingové aktivity. Na základe poskytnutých údajov vás môžeme kontaktovať a informovať vás o dostupných produktoch a službách, marketingových aktivitách a zvýhodnených ponukách v oblasti našich služieb. Takéto spracúvanie osobných údajov slúži najmä na nasledovné spracúvateľské činnosti:

    – zasielanie vám informácií o dostupných produktoch a službách, našich marketingových aktivitách, a zvýhodnených ponukách v oblasti našich služieb,
    – informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich všeobecných obchodných podmienkach.

    Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, prípadne telefónne číslo. Okrem toho môžeme zbierať aj informáciu o dátume vašej dostupnosti, ako aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

    Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

    Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@rychlotest-covid.sk.

 4. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát
  1. Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnym príjemcom mimo organizácie prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností:
   1. zdieľanie je nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností

     

    Poskytovanie služieb COVID-19 testovanie zabezpečujeme aj prostredníctvom našich zmluvných partnerov, ktorými sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, oprávnení, základe zmluvného vzťahu s nami, vykonávať odber vzoriek prostredníctvom svojich pracovníkov v mobilnom odbernom mieste za účelom vyšetrenia, a to konkrétne (i) spoločnosť rychlotest-covid, s.r.o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika, IČO: 46 584 838, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100393/B, (ii) spoločnosť SALVUS, s.r.o., so sídlom Narcisova 5, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 391 303, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8602/B, (iii) spoločnosť ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o., so sídlom 121 Nižná Hutka, 040 18 Nižná Hutka, Slovenská republika, IČO: 47 136 863, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 32183/V, (iv) spoločnosť Váš Lekár, s.r.o., so sídlom Záporožská 12, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 45 263 230, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Sro, Vložka č. 62436/B, prípadne  zabezpečovať vyšetrovanie odobratých vzoriek, ako naše spolupracujúce laboratórium, konkrétne laboratórium spoločnosti CYTOPATHOS spol. s.r.o., so sídlom Kutuzova 23, 831 03 Bratislava, IČO: 35 897 619, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č. 32876/B.

    Zoznam zmluvných partnerov sa môže z času na čas meniť, ak niektorého z vyššie spomenutých zmluvných partnerov zmeníme alebo odstránime a/alebo začneme pri poskytovaní služieb COVID-19 testovanie spolupracovať s novými zmluvnými partnermi.

   2. zdieľanie je nevyhnutné pre splnenie iných našich povinností

     

    V prípade, ak naši externí spolupracovníci (subdodávatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhali s poskytovaním služieb, prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

    Nižšie uvádzame zoznam našich subdodávateľov:

    – Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
    – Facebook Ireland Ltd. (Facebook Pixel),
    – LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Pixel),
    – Google LLC (Google Analytics & Adwords),
    – The Rocket Science Group LLC (Mailchimp),
    – HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited (HubSpot), 
    – Vimeo, Inc.(Vimeo),
    – Hotjar Limited (Hotjar).

    Zoznam subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak niektorých vyššie spomenutých subdodávateľov zmeníme alebo odstránime a/alebo začneme pri poskytovaní Webovej stránky spolupracovať s novými.

   3. zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov

     

    Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

    Výsledky vyšetrenia vzoriek z COVID-19 testovania súčasne zdieľame s orgánmi verejnej správy, inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a iných subjektami, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

 5. Prenesenia vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EPH?
  1. Prevádzkovateľ primárne nebude, ale môže vaše osobné údaje prenášať mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kde spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. V takom prípade prenášame vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na gdpr@rychlotest-covid.sk.
  2. Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, tak v jej dôsledku môžu byť vaše údaje prenesené. O akejkoľvek takejto skutočnosti vás budeme informovať (napríklad prostredníctvom správy na vašu e-mailovú adresu) a vysvetlíme vám vaše možnosti.
 6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  1. Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané do troch rokov od ich získania, resp. ukončenia našej spolupráce.
 7. Aké sú vaše práva?
  1. Právo na prístup – Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 
  2. Právo na opravu – Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
  3. Právo na vymazanie – Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať. 
  4. Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.
  5. Právo na prenosnosť údajov – Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
  6. Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na gdpr@rychlotest-covid.sk. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.
 8. Môžem sa sťažovať?
  1. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR). 
 9. Sú dáta bezpečné?
  1. Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na gdpr@rychlotest-covid.sk.