Test-na-protilatky

Test na protilátky (po očkovaní, prekonaní COVID-19)

COVID-19 testy na protilátky sa využívajú na určenie toho, či ste v minulosti prekonali infekciu alebo na zistenie imunitnej odpovede tela na tvorbu protilátok po očkovaní proti COVID-19.

Komu sa odporúča absolvovať test na protilátky?

Test na protilátky môže absolvovať ktokoľvek, kto má záujem zistiť, či si jeho telo vytvorilo protilátky (či už po očkovaní alebo infekcii vírusom).

Vyšetrenie protilátok môže byť vhodné napríklad pre ľudí s oslabeným imunitným systémom, alebo pre tých, ktorí užívajú určité lieky oslabujúce ich imunitný systém

Stanovenie prítomnosti špecifických protilátok môže byť užitočné aj pre ľudí, ktorí zdieľajú domácnosť s osobami, ktoré patria do rizikovej skupiny obyvateľstva.

Ako prebieha testovanie na protilátky?

Absolvovanie testu na protilátky predstavuje pomerne jednoduchý, takmer bezbolestný úkon. Z končeka prstu sa odoberie krv, ktorá sa následne vyšetruje na prítomnosť protilátkových proteínov vytvorených imunitným systémom určených na boj proti infekcii COVID-19 alebo aj po očkovaní. Testy na protilátky sa robia imunochromatografickou metódou, ktorá je vyhodnocovaná špeciálnym prístrojom.

Aké protilátky meriame?

Po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po očkovaní sa v tele každého jedinca vytvoria špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol jedinec vystavený. Cieľom tvorby protilátok je ochrana organizmu pred infikovaním sa vírusom a na pomoc v boji s prebiehajúcou infekciou. 

Našimi testami zisťujeme prítomnosť protilátok IgG a IgM. Čo to presne znamená?

Protilátky IgM

Prítomnosť špecifických krvných protilátok IgM je znakom prebiehajúcej infekcie (akútnej fázy ochorenia). Tieto protilátky sa začínajú tvoriť na 7. – 10. deň od kontaktu s vírusom a ich tvorba môže prebiehať aj niekoľko týždňov.

Protilátky IgG

Prítomnosť špecifických krvných protilátok IgG je znakom prekonanej infekcie alebo imunizácie po očkovaní. Protilátky IgG podávajú informácie o tom, či ste infekciu prekonali alebo ste boli v minulosti v kontakte s vírusom a môžu znamenať ochranu pred opakovanou infekciou. Priemerná tvorba IgG protilátok je 10 až 15 dní od začiatku ochorenia.

Protilátky ostávajú v tele dlhodobo, a preto ak sa chcete otestovať napríklad po očkovaní, je lepšie vyčkať cca 14 dní. Napriek relatívne skorému nástupu tvorby protilátok majú testy vykonávané po 2 týždňoch od vzniku príznakov vyššiu diagnostickú presnosť v porovnaní s testami vykonanými skôr.

Vyhodnotenie testu: Čo znamenajú výsledky?

Po absolvovaní vyšetrenia na protilátky vám bude vystavený certifikát s výsledkami testu (v našom prípade do 40 minút). Na certifikáte uvidíte výsledok v tomto formáte:

Číslo COI (cut-off-index) je vyjadrené vo svojej vlastnej špeciálnej jednotke a slúži na to, aby ste si pri opakovaných návštevách nášho odberového miesta vedeli sledovať možnú dynamiku protilátok

Naše číslo COI nie je možné porovnávať s COI od inej spoločnosti či prepočítať ho na inú jednotku, ako sú napr. mmol/L alebo mg/L.

Interpretácia výsledkov

Protilátky IgM (vznikajú pri prebiehajúcej infekcii a krátko po prekonaní)

 • IgM negatívne – ak je číslo COI nižšie ako 1,0. 
 • IgM pozitívne – ak je číslo COI vyššie alebo rovné 1,0. Ide o prejav akútnej infekcie alebo nedávno prekonaného ochorenia. Objavujú sa približne 8 až 11 dní od nástupu príznakov ochorenia a väčšinou vymiznú do 30 až 50 dní od nástupu príznakov.

Protilátky IgG (vznikajú po prekonaní ochorenia / po očkovaní)

 • IgG negatívne – ak je číslo COI nižšie ako 1,0.
 • IgG pozitívne – ak je číslo COI vyššie alebo rovné 1,0. Ide o prejav už dávnejšie prekonanej infekcie (IgG protilátky nastupujú až po poklese IgM protilátok) alebo po očkovaní. Poukazujú na prekonanú infekciu alebo to, že ste sa dali očkovať a vaše telo si vytvorilo protilátky. Tvoria sa po 2 až 3 týždňoch od prvých príznakov ochorenia alebo očkovania. V krvi pretrvávajú niekoľko mesiacov a slúžia ako najdlhší ukazovateľ prekonanej infekcie alebo podania vakcíny. Celková doba pretrvávania týchto protilátok aj po očkovaní je však ešte stále predmetom súčasných štúdií.

Súčasný pozitívny výskyt IgM a IgG môže znamenať nedávnu infekciu. V prípade, že vyšetrenie protilátok stanoví prítomnosť len IgM protilátok ale IgG protilátky prítomné nie sú, pacient môže byť ešte stále infekčný a je potrebná domáca karanténa.

Protilátky po očkovaní

Protilátky po očkovaní dvoma vakcínami sa vytvoria u 98 – 99 % populácie. V praxi to znamená, že u 1 – 2 % zaočkovaných jedincov sa protilátky vytvoriť nemusia. Chýbanie protilátok môže byť z dôvodu ich prirodzeného poklesu, imunodeficiencie, alebo špecifickosťou imunitného systému jedinca, ktorý si zničil vlastné protilátky.

Preto môžete absolvovať test na protilátky aj po očkovaní.

Sú tieto testy spoľahlivé?

Testy sa vyznačujú vysokou senzitivitou (až do 95 %), čo znamená, že ak sú protilátky v tele prítomné, je menej ako 5 % šanca, že by neboli detegované a testovaná osoba by tak dostala falošne negatívny výsledok.

Dôležité: Čo treba mať na pamäti pri vyšetrení protilátok?

 • Tento typ testu nestanovuje prítomnosť vírusu, a preto na diagnostiku práve prebiehajúceho ochorenia COVID-19 odporúčame PCR analýzu.
 • Výsledok tohto testu neslúži ako doklad o bezinfekčnosti.
 • Výsledok vyšetrenia poskytuje informáciu, či sa v tele vytvorili alebo nevytvorili protilátky proti ochoreniu COVID-19.
 • Doposiaľ nie je všeobecne známa ani odporučená hladina, ktorú možno považovať za dostatočne ochrannú.
 • Preto je vhodné sledovať dynamiku tvorby protilátok aj s odstupom času. To znamená že je potrebné opakovane overiť hladinu protilátok, nakoľko sa ich hladina môže postupom času znižovať.
 • Keďže tvorba protilátok môže prebiehať až niekoľko týždňov je dôležité, aby bola ich prítomnosť testovaná s odstupom času po infekcii a nie príliš skoro.
 • Ani dostatočná hladina IgG protilátok nezaručuje úplnú ochranu, a preto je aj naďalej nutné dodržiavať všetky protipandemické opatrenia.

Chceli by ste zistiť hladinu protilátok? Rezervujte si svoj termín ešte dnes. Stačí si vybrať odberné miesto, dátum a čas. Testujeme v týchto 19-tich mestách na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Nová Dubnica, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Senec, Spišská Nová Ves, Šaštín Stráže, Trenčín, Trnava, Žilina.

Test na protilátky

CENA

15,90 €od 5,90 €

Pre objednanie služby vyberte miesto testovania

 • Vyšetrenie sa realizuje odberom kapilárnej krvi.
 • Vyššia citlivosť v porovnaní s bežnými rýchlymi testami.
 • Účinný na zistenie protilátok po prekonaní ochorenia aj po vakcinácii (spikový aj nukleokapsidový proteín).
 • Číselné vyjadrenie hodnoty výsledku formou COI (cut-off index) pomocou prístroja Standard F200 (imunofluorescencia).
 • Výsledok do SMS a EMAIL do 40 min.
 

Súvisiace články

Novuma

Novuma prinesie ešte viac možností testovania

Spoločnosť Rýchlotest-Covid sa stáva súčasťou značky Novuma, ktorá vám prinesie ešte viac možností testovania. Prečítajte si viac o tom, prečo vidíme zmysel v preventívnom testovaní a aké novinky sme si pre vás pripravili.

Čítať viac