Informácie o cookies

Vitajte na webovej stránke rychlotest.covid.sk (ďalej len „webová stránka“), ktorú prevádzkuje spoločnosť
rychlotest-covid s.r.o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť staré mesto, Slovenská republika,
IČO: 46 584 838, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100393/B (ďalej
len „my“). Účelom tohto dokumentu je jasne definovať pravidlá využívania cookies na našej webovej stránke a
informovať o cookies návštevníkov našej webovej stránky (ďalej len „vy“).

Tento dokument je platný od 1. marca 2022. Z času na čas sa obsah tohto dokumentu môže meniť, najmä s ohľadom na
zmeny právnych predpisov a vývoja našej spoločnosti. O všetkých podstatných zmenách tohto dokumentu budete
informovaní a ich aktuálnu verziu môžete vždy nájsť na našej webovej stránke.

 1. ČO SÚ COOKIES?

  Aby naša webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané
  cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve.
  Dočasné súbory cookies sú uložené len pri otvorenom internetovom prehliadači a pri zatvorení internetového
  prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies sú uložené, kým ich vy alebo váš
  internetový prehliadač neodstráni, alebo kým nevyprší ich platnosť.

 2. NA KOHO SA VZŤAHUJÚ COOKIES?

  Súbory cookies sa vzťahujú na všetkých návštevníkov našej webovej stránky. Vo vašom zariadení sa ukladajú v
  závislosti od vašich preferencií a nastavení zariadenia. Pri vašej prvej návšteve našej webovej stránky vás
  informujeme o používaní cookies a ak je to potrebné, vyžiadame si od vás súhlas s ich použitím.

 3. NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVAME COOKIES?
  1. zabezpečenie technickej funkčnosti webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných cookies

   Nevyhnutné cookies sú vyžadované na fungovanie našej webovej stránky, pomáhajú jej lepšie a
   bezpečnejšie fungovať a používatelia tak vďaka nim majú lepší zážitok z jej používania. Naša webová
   stránka nemôže bez nevyhnutných cookies fungovať. K spracovávaniu vašich osobných údajov
   prostredníctvom nevyhnutných cookies dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho
   parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
   údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) za účelom nášho legitímneho záujmu
   poskytovať vám naše služby prostredníctvom webovej stránky.

  2. prispôsobenie funkcionalít webovej stránky podľa vašich preferencií prostredníctvom preferenčných
   cookies

   Preferenčné cookies umožňujú naše webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia spôsob, akým
   sa naša webová stránka správa alebo vyzerá, napr. výberom preferovaného jazyka alebo regiónu, v
   ktorom sa nachádzate na účel funkcionality online chatu. K spracovávaniu osobných údajov
   prostredníctvom preferenčných cookies dochádza na základe vášho súhlasu udeleného v súlade s čl. 6
   ods 1. písm. a) GDPR. Tento súhlas nám môžete udeliť pri návšteve našej webovej stránky zakliknutím
   vašej voľby na našom cookies banneri.

  3. zisťovanie štatistických údajov týkajúcich sa návštevnosti a fungovania webovej stránky
   prostredníctvom štatistických cookies

   Používame štatistické cookies tretích strán, konkrétne Google Analytics, Hotjar, Google Tag Manager,
   ktoré nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našej webovej stránky, napr. prostredníctvom
   rozpoznávania a zrátania počtu používateľov. Vaše osobné údaje prostredníctvom štatistických cookies
   spracovávame na tento účel na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods 1. písm. a) GDPR. Tento
   súhlas nám môžete udeliť pri návšteve našej webovej stránky zakliknutím vašej voľby na našom cookies
   banneri.

  4. zisťovanie analytických údajov týkajúcich sa správania pri navštívení webovej stránky prostredníctvom
   analytických cookies

   Používame analytické cookies tretích strán, konkrétne konkrétne Google Analytics a Hotjar, ktoré nám
   umožňujú zlepšovať funkcionalitu našej webovej stránky, napr. prostredníctvom anlalýzy vášho
   správania pri používaní našej webovej stránky (ako dlho sa na našej stránke zdržíte, na aké odkazy
   na nej klikáte a pod.). Vaše osobné údaje prostredníctvom analytických cookies spracovávame na tento
   účel na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods 1. písm. a) GDPR. Tento súhlas nám môžete udeliť
   pri návšteve našej webovej stránky zakliknutím vašej voľby na našom cookies banneri.

  5. za účelom marketingu (vlastného, a tiež tretích strán) prostredníctvom marketingových cookies

   Na našej webovej stránke používame marketingové cookies tretích strán, konkrétne Facebook Pixel,
   Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu vášho internetového
   prehliadača a zariadenia, vďaka čomu naši poskytovatelia služieb vedia zistiť, aké veci vás
   zaujímajú a podľa toho na vás cieliť reklamy a špecializovaný obsah, ktorý vás môže zaujímať. Osobné
   údaje prostredníctvom marketingových cookies spracovávame na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6
   ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas nám môžete udeliť pri návšteve našej webovej stránky zakliknutím
   vašej voľby na našom cookies banneri.

   Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch cookies nájdete v Zozname súborov cookies nižšie v tejto informácii.

 4. AKO DLHO SÚ UCHOVÁVANÉ COOKIES?

  Cookies sú uchovávané výlučne na nevyhnutnú doby. Dĺžku doby uchovávania konkrétnych typov cookies si môžete
  pozrieť nižšie v Zozname súborov cookies nižšie v tejto informácii.

 5. S KÝM ZDIEĽAME OBSAH COOKIES?

  Údaje získané prostredníctvom cookies môžeme zdieľať s našimi sub-dodávateľmi a zmluvnými partnermi, ktorí
  prijali primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia a tým zabezpečili, že vaše osobné údaje sú
  spracúvané v súlade s právnymi predpismi. Niektorí z našich partnerov môžu byť umiestnení mimo územia
  Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a v prípade prenosu vašich osobných údajov do
  tretích krajín využívame štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk a
  vhodných opatrení. Viac informácií ohľadom zdieľania vašich osobných údajov s našimi partnermi nájdete v
  našich Zásadách ochrany osobných údajov.

 6. AKO POSTUPOVAŤ AK NESÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM COOKIES?

  Iné ako nevyhnutné cookies môžete kedykoľvek deaktivovať odvolaním vášho súhlasu s ich spracúvaním zmenou
  nastavení na našej webovej stránke. Zároveň, vášmu webovému prehliadaču môžete zabrániť v prijatí súborov
  cookies konfiguráciou nastavení vo webovom prehliadači. Na nasledujúcich odkazoch môžete zistiť ako je vám
  umožnené spravovať cookies vo svojom webovom prehliadači:

 7. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

  V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo pripomienok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese
  gdpr@rychlotest-covid.sk alebo poštou na adrese:
  rychlotest-covid s.r.o.
  Bottova 2A
  811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

ZOZNAM SÚBOROV COOKIES

V nasledujúcom zozname vám poskytujeme informácie o konkrétnych cookies, ktoré sú našou webovou stránkou
používané,
kto je ich poskytovateľom a ako dlho sú uchovávané vo vašom zariadení.

názov cookie

poskytovateľ

doba uchovávania

typ cookie

cookielaw-info-checkbox-advertisement

www.rychlotest-covid.sk

1 rok

nevyhnutný súbor cookie

cookielawinfo-checkbox-

analytics

www.rychlotest-covid.sk

1 rok

nevyhnutný súbor cookie

cookielawinfo-checkbox-

functional

cookielawinfo-checkbox-

necessary

www.rychlotest-covid.sk

1 rok

nevyhnutný súbor cookie

cookielawinfo-checkbox-

performance

www.rychlotest-covid.sk

1 rok

nevyhnutný súbor cookie

elementor

www.rychlotest-covid.sk

do vymazania koncovým používateľom v jeho koncovom
zariadení

nevyhnutný súbor cookie

LaSID

www.rychlotest-covid.sk

počas doby spojenia

preferenčná cookie

_ga

Google Analytics

2 roky

štatistická cookie

_ga_#

Google Analytics

2 roky

štatistická cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar / Google Tag Manager

1 deň

štatistická cookie

_hjFirstSeen

Hotjar / Google Tag Manager

1 deň

štatistická cookie

_hjIncludedInPageviewSample

www.rychlotest-covid.sk

1 deň

štatistická cookie

_hjTLDTest

www.rychlotest-covid.sk

počas doby spojenia

štatistická cookie

_hjSession_2548546

www.rychlotest-covid.sk / Hotjar

1 deň

štatistická cookie

_hjSessionUser_2548546

www.rychlotest-covid.sk / Hotjar / Google Tag Manager

1 rok

štatistická cookie

LaVisitorNew

www.rychlotest-covid.sk

1 deň

štatistická cookie

_fbp

Facebook

3 mesiace

marketingová cookie

_gci_au

Google Ad Sense

3 mesiace

marketingová cookie

tr

Facebook

počas doby spojenia

marketingová cookie

LaVisitorId

Google Tag Manager / vacuumlabs.ladesk.com

počas doby spojenia